Luontokohteet

Iso Palojärvi

Rakentamattomaan järviluontoon tutustuville, karu järvi jota ympäröi eri ikäiset metsäalueet. Järven länsirannalla sijaitsee ns. lapin raunio ja myös hienoja silokallioita.

Maaherransuo

Valtakunnallistakin arvoa omaava alue suoluontoon tutustujalle. Alue on kokonaan rauhoitettu soiden suojeluohjelmalla. Aluetta ympäröivät kankaat ovat tärkeitä tukialueita metsäpeuralle. Noudatettava suojelualueille annettuja ohjeita.

Melalampi

Suoeläimistöön tutustujille. Pieni umpeen kasvanut metsälampi jonka ympärillä on vetistä heteikköä ja reunoissa paikoin avosuotakin. Rantametsäst ovat komeaa korpikuusikkoa ja suuria raitoja ja kutuaikana lammella kutee runsas sammakko- ja rupikonnapopulaatio.

Runkanen

Alueellinen kohde aitoon suoluontoon tutustumista varten. Suon keskellä sijaitseva Runkanen on karuhko suolampi. Alueen linnustoon kuuluu mm. taivaanvuohi, niittykirvinen, valkoviklo ja kurki.

Saarijärvi

Erinomainen retkeily- ja virkistyskohde jolla on maakunnallista merkitystä. Laajahko luonnontilaisena säilynyt erämaajärvi jonka rantaan ulottuu komea harju josta on hyvät näköalat järvelle. Alue on metsäpeuran talvilaidunta. Väätäiskylän pohjoisosassa sijaitsee ”ropotusmaa”, vuosina 1916-1917 kaivettuja vallihautoja.