Säännöt ja lupamaksut

Tervetuloa kalaan ja rannoille!

Tarhapään kalastuskunnan säännöt 2016 ja lupamaksut. Lupa on voimassa 1.5.2016-30.4.2017.

Lue uusi kalastuslaki!

Ruokakuntalupa osakkaille ja Tarhapäällä asuville: Järvialueille 20 € / perhe. Kalastuslupa järvialueille ja Villinkoskeen on yhteensä 40 €. Villinkosken kalakiintiö on tällä luvalla 1 kirjolohi viikossa. Maksettu lupa esitettävä pyydettäessä.

Osakaskunta ei aseta rajoituksia osakaskunnan jäsenten eikä Tarhapäällä asuvien järvialueilla tapahtuvaan kalastukseen. Lupia myydään Multian Osuuspankissa. Osakkuuden voi tarkistaa Pasi Koppiselta, puh. 050 3004237.

Katiskalla pyynti ei vaadi maksua eikä kuulu rajoitukseen. Pyydys pitää kuitenkin merkitä lain edellyttämällä tavalla.

Pankkiyhteys ja pankkisiirtokuitin yhteystiedot:

Vieraslupa ja rajoitukset: Kausilupa 25 €, viikonloppulupa 10 €. Rajoitus: Kolme pyydystä ja verkon solmuväli vähintään 40 mm. Vierasluvalla ei saa kalastaa virtapaikoissa. Vieraslupia myy Multian Osuuspankki.

Koskilupa
Koskilupa Villinkoskeen 15 € / vrk. Lupa sisältää 2 lohikalaa. Lupia Villinkoskelle myyvät Multian Osuuspankki. Lupa on henkilökohtainen ja on esitettävä pyydettäessä.

Metsästys
Metsästysoikeus on vuokrattu Tarhan Jahti ry:lle ja Soutujoen Erä ry:lle. Sorsastuslupia voi tiedustella em. metsästysseuroilta.

Ravustus sallittu vain osakkaille.

Piisami on rauhoitettu. Kuhan alamitta 42 cm, rasvaeväleikatun järvitaimenen alamitta puroissa ja koskissa on 50 cm.


Tarhapään kalastuskunnan vuosikokouksessa 10.4.2016 päätettiin lisäksi, että

  • ”Catch and release” –kalastus kielletään kalastuskunnan alueella;
  • Erovuoroisten tilalle hoitokunnan jäseniksi valittiin Pirkko Lihjamo, Kalevi Pekkarinen, Hannu Haahkala ja heidän varamiehikseen järjestyksessä: Antti Solismaa, Ahti Halonen, Seppo Lampinen;
  • Iso-Kukkamoon istutetaan siikaa. Tarhapäänjärveen Ladonlahden selälle istutetaan kuhaa, Villinkoskeen istutetaan kirjolohta. Lihjamonlampeen kuhaa.
  • Toiminnantarkastajiksi valittiin Pekka Haahkala ja Hannu Sydänmaa.
  • Päätettiin viedä eteenpäin Purstinsalmen ruoppaushanketta.
  • Tehdään vireillepano Pökkösuon pintavalutuskentästä.
  • Anotaan kuhan alamitaksi 37 cm suuren elohopeakertymän vuoksi.
  • Sammionselkä rauhoitettu kaikelta verkkokalastukselta.

Huomioikaa lisäksi Keuruun kalastusalueen rauhoitukset!

Hoitokunta päätti kokouksessaan 23.5.2016, että

  • Hoitokunnan puheenjohtajaksi valittiin Pasi Koppinen ja varapuheenjohtajaksi Hannu Haahkala.  Velvoiterahaa käytetään muikkujen istutukseen Tarhapäänjärveen 1700 € edestä.
  • Iso-Kukkamon venevalkamapaikan tiedustelua jatketaan.

Purstinsalmen kortteiden niittotalkoot 10.7.2016 alkaen. Tervetuloa talkoisiin! Niittovene saadaan käyttöön Vehkoon osakaskunnalta.


VILLINKOSKEN KALASTUSSÄÄNTÖ 2016

Villinkoskella on sallittu kalastaa vain virvelillä tai perholla. Elävällä syötillä kalastus kielletty.

Maksut ja saaliskiintiö:

Tarhapään kalastuskunnan osakkaat ja kylällä asuvat:
Vuosilupa EUR 40,-.
Saaliskiintiö: yksi kala viikossa

Muut:
vuorokausilupa EUR 15,-
Saaliskiintiö: kaksi kalaa

Catch and release -kalastus kielletty

Lupien myynti: Multian Osuuspankki

TARHAPÄÄN OSAKASKUNTA