Luontokohteet

Karhukankaan luontopolku

Karhukankaan 11,3 km:n mittainen luontopolku on kesällä 2006 avattu vaellettavaksi. Polku on merkitty selkein opastein maastoon. Polulle pääsee Ilveslahdesta (Multian kirkonkylältä 5 km Uuraistentietä, jolta vasemmalle Sipiläntietä 3,7 km) ja Kesämäen Laavulta (Multian kirkonkylältä 10 km Uuraistentietä, jolta vasemmalle Kesämäentietä 3 km).

Kulhanvuori-Syväojan reitti

Multian ja Saarijärven rajalla. Reitin pituus noin 3 km. Matkaa kirkonkylältä noin 25 km. Vanhojen metsien suojelualuetta. Läheisyydessä Pirttipuron mylly, jossa nuotiopaikka (Nikara). Erittäin monipuolinen luonto   kokonaisuus. Uuraistentieltä, noin 5 kilometriä kirkonkylältä opastus “Sipilä, Kulhanvuori” ja edelleen Sipilänperäntieltä oikealle, opastus “Pirttisuo, Kulhanvuori”. Ympäristöhallinnon tiedot kohteesta.

Joensuonkankaan patikkareitti

Pituus noin 3 kilometriä. Polku kulkee luonnonsuojelualueella (vanhojen metsien suojelualue). Opastus Uuraistentieltä noin 13 km kirkonkylältä, vasemmalla viitta “Joensuonkangas”. Ympäristöhallinnon tiedot kohteesta.

Kalettomansuo

Retkeilykohde suoluonnon ystäville. Rauhoitettu, lähes umpeenkasvanut lampi, jossa elää mm. eri sammakkolajeja. Suo on vuonna 2006 avatun Karhukankaan luontopolun varrella. Lintutorni ja nuotiopaikka.

Salmijärvi-Pääkkö

Pitkä ja kapea erämaajärvialue, erinomainen retkeilyyn. Pääkön rannalla sijaitsee nuotiopaikka. Ei opasteita toistaiseksi. Paikalle pääsee ajamalla Sipilänperäntietä 7 km, tai 12 km ja kääntymällä oikealle.

Näköalapaikkoja

Peuralanmäki

Uuraistentien varrella noin 10 km kirkonkylältä, mäen päällä myös mielenkiintoinen kosteikko tien vasemmalla puolella

Linnanmäki

Sipilänperäntietä noin 6 km.

Muuta

Talvella latukoneella ajettavat latureitit sekä Peuralassa (7 km) että Linnassa (15 km). Niiden välillä Kesämäen talon peltoaukealla kesällä 2001 valmistunut Laavu-nuotiopaikka, myös kesäkäyttöön. Laavulle pääsee kääntymällä Sipilänperäntieltä “Petäjäkangas” viitan mukaan oikealle ja Uuraistentieltä viitan “Kesämäki” opastamana.

Jätkänristi-moottorikelkkauran osa Multialta Saarijärvelle kulkee kylän kautta.

Lampia ja kalastuspaikkoja

Pihtilampi, Pääkkö, Salmijärvi, Sarajoki ja Saarijärvi, jossa on myytävänä tontteja.