Kyläsuunnitelma

Valmistunut kesäkuussa 2011 Risto Siltasen vetämän Multian ja Petäjäveden yhteisen kyläsuunnitelmahankkeen tuloksena Vesuri ryhmä ry:n hankerahoituksen avulla

Tavoitteet

Kulttuuriharrastusten syventäminen

Pienestä koosta huolimatta kylällä on runsaasti erilaista kulttuuritarjontaa. Toimintaa kehitetään laatimalla kylälle kulttuuriohjelma. Kylällä aletaan pitää tarinailtoja kansalaisopiston opintopiirinä. Iltojen tuloksena saadaan aineistoa kylän historiikkiiin. Lisäksi osana kulttuuriohjelmaa voisi olla nykyisten yhteislauluiltojen lisäksi kotikonsertteja ja elokuvailtoja. Perehtyminen ruokakulttuuriin Multialla ja muualla monipuolistaa kulttuuriohjelmaa ja ruokapöytää.

Kyläilmeen kohentaminen

Kyläilmeen kohentaminen parantaa entisestään nykyisten ja tulevien asukkaiden viihtyvyyttä. Tehdään ohjaava maisemanhoitosuunnitelma yhdessä muiden halukkaiden Multian ja Petäjäveden kylien kanssa. Erityinen kohde Pihtilammen uimaranta.

Uusia asukkaita

Elinvoimaa ja turvallisuutta luodaan erilaisin toimenpitein. Ystävällinen ja avoin asenne kylään muuttavia kohtaan.

Luonto- ja erämatkailun kehittäminen

Luonto- ja erämatkailun kehittämiselle kylällä on erinomaiset puitteet. Alueella voi harrastaa patikointia, metsästystä ja kalastusta monipuolisessa luonnossa. Kylä voi olla mukana käynnistämässä metsästysmatkailuhanketta yhdessä muiden Multian kylien kanssa.

Linna-Peurala on tulevaisuudessa rauhallinen ja kaunis kylä, jossa yhteisöllisyys on voimissaan eikä kylällä ole autioita taloja.