Luontokohteet

Heinälampi

Umpeenkasvanut lampi, josta niitetty heinää. Nevalla on vielä jäljellä muutama lato. Suon keskellä on komeat luonnontilaiset saaret. Suon linnusto edustaa tyypillistä suolinnustoa, mm. taivaanvuohi, kurki, valkoviklo ja metsäviklo. Sopiva retkeilykohde suoluontoon tutustujille. Ajo-ohje, kirkonkylältä Kukontietä ja käännytään Heinäperäntielle, matkaa n. 6 km.

Hännättömänjoki-Soutujoki

Monipuolinen ja arvokas luontokokonaisuus. Geologisesti alue on Multian merkittävin. Alueen luonto on retkeilijälle erinomainen sen monipuolisuuden vuoksi. Valtakunnallistakin arvoa omaava, vanhojen metsien suojelualue, jolla on merkitystä luonto-, virkistys- ja kalastusmatkailijoille. Koskikalastusalueelta löytyy lisäksi laavu ja varaustupa. Sijainti, n. 10 km kirkonkylältä Väätäiskyläntietä, sillan kohdalta vasemmalle.

Myllyvuori-Raatokangas

Luontoretkeilijän aarreaitta. Alueesta tehty luonnonsuojelualue yksityisen metsänomistajan hakemuksesta. Jyrkkärinteinen rotkolaakso on Multian parhaita aarniometsäkohteita. Kostea laakso yhdessä monien kuolleiden puiden kanssa antaa otollisen elinympäristön monille uhanalaisille sieni- ja hyönteislajeille. Eläimistöstä voi mainita mm. metsäsopulin ja ilveksen. Ei tulentekopaikkaa.
Ajo-ohje, kirkonkylältä Kukontietä ja käännytään Heinäperäntielle, josta käännytään Heinämäentielle, jota ajetaan noin 1 km puron länsipuolen suuntaisesti. Tällä alueella tapahtui surullisen kuuluisa Heinämäen Arin ja karhun välinen kamppailu 1998.

Särkilampi

Linnuista kiinnostuneille hyvä retkipaikka. Umpeenkasvanut lampi, jossa pesii ainakin haapana, tavi, valkoviklo, liro, metsäviklo, kapustarinta, taivaanvuohi, keltavästäräkki, riekko ja niittykirvinen. Muuttoaikana suo on merkittävä lintujen levähdyspaikka. Ei tulentekomahdollisuutta.

Utusuo

Suoluonnosta kiinnostuneille. Suuri avoin suo. Merkittävä lintu- ja marjasuo. Suo on rauhoitettu v. 1980.

Valkeisenjärvi

Lintujen harrastajille. Lintuvesien suojeluohjelmaan kuuluva järvi/suo on Multian merkittävin lintujärvi. Järvellä ja sen rannoilla on monipuolinen lintu- ja kasvivalikoima. Järven läheisyyteen on rakennettu lintutorni. Lintutorni näkyy Kukontielle. Sijainti noin 17 km kirkonkylältä Kukontietä.

Lampia ja kalastuspaikkoja:
Hännättömänjoki-Soutujoki-Palsankoski

Palsakosken koskikalastusalue 10,5 km Multian keskustasta Karstulan suuntaan. Saaliskalat; taimen, kirjolohi ja harjus.

Alueella laavu, nuotio-, ja savustuspaikka, wc sekä lähde.