Karhila-Vehkoo

Kuva: Leena Salonen

Karhilanmäen lapsia kaivamassa kanoille matoja. Kuvassa vasemmalta Miika, Annika, Piia, Juha ja Jukka. Taustalla 1905 rakennettu navettarakennus.

KARHILA ja VEHKOO

Karhilan ja Vehkoon kylät sijaitsevat kirkonkylältä pohjoiseen päin, Karstulan- ja Kukontien välisellä alueella. Pohjoisessa alue rajoittuu Pylkönmäkeen ja Multialla naapurikylinä ovat Väätäiskylä, Tarhapää, kirkonkylä ja Linna-Peurala.

Karhilan koulu

Multian kolmanneksi vanhimman koulun, Karhilan koulun perustamiskokous pidettiin 1905-06 vaihteessa. Kouluhankkeen alullepanijoina olivat Emil Heinämäki ja Heikki Soininaho. Koulun tontin lahjoittivat yhteisellä lahjoituskirjalla 15.6.1906 Daavid Daavidin poika ja Maria Hermannin tytär Karhila sekä Kristian Hermanninpoika ja Maria Tanelin tytär Peurunaho. Palsta oli kooltaan 3 hehtaaria. Samalla lahjoittajat myönsivät opettajalle kahden lehmän vapaan ja maksuttoman kesälaitumen kummankin talon mailla. Rakennuspuut 1000 kpl hirsipuita ja 400 kpl sahatukkipuita saatiin kruununmaalta. Kivijalkatyöt teki Herman Blom sekä varsinaiset rakennustyöt Vihtori Rantanen. Oppilasmäärät koulussa ovat olleet aika suuret. Heti koulutyön alettua 1907 ilmoittautui 57 oppilasta. Koulu loppui Karhilassa v. 1977 ja oppilaat kuljetetaan kirkonkylän kouluun.

Nykyään entisen koulun tiloissa asuu vuokralaisia ja kyläläisillä on käytössään osa rakennuksesta.